Album Info

Boris Godunov ( Melik-Pashaev - London , Arkhipova , Shulpin , Ivanovsky , Reshetin 1963 , Bolshoi ) - CD2

Artist:
Mussorgsky, Modest
Release Date:
0
Genres:
Classical
Duration & Bitrate:
1:04:08192 Kbs

Tags: download Boris Godunov ( Melik-Pashaev - London , Arkhipova , Shulpin , Ivanovsky , Reshetin 1963 , Bolshoi ) - CD2 album, Boris Godunov ( Melik-Pashaev - London , Arkhipova , Shulpin , Ivanovsky , Reshetin 1963 , Bolshoi ) - CD2 mp3,
buy Boris Godunov ( Melik-Pashaev - London , Arkhipova , Shulpin , Ivanovsky , Reshetin 1963 , Bolshoi ) - CD2, descargar Boris Godunov ( Melik-Pashaev - London , Arkhipova , Shulpin , Ivanovsky , Reshetin 1963 , Bolshoi ) - CD2 mp3

Purchase was completed successfully

Check Title Duration Filesize Preview
1 ACT2 Gde ty, zhenikh moi 2:50 3.89 mb play
2 Kak komr drov rubil 2:20 3.21 mb play
3 Kak krochla bychk rodila 1:28 2.02 mb play
4 Chev Al lytyi zver nasdku vspolokhnl 2:30 3.44 mb play
5 Kak s oblakv yedinym vzdrom 7:00 9.62 mb play
6 Ty zachm 1:00 1.38 mb play
7 Velikii gosudr, chelm byu 6:10 8.47 mb play
8 Ne kzen strashn, strashn tvoy nemilost 1:54 2.61 mb play
9 Uf tyazhel 3:52 5.31 mb play
10 ACT3 Na Visle lazrnoi, pod ivoi tenistoi 2:28 3.39 mb play
11 Dovlno! 2:14 3.07 mb play
12 Skchno Marinye, akh, kak skchno-to! 3:22 4.63 mb play
13 Akh! Akh, to vy, moi otts! 4:42 6.46 mb play
14 Krasyu svoyyu pleni samozvntsa 2:00 2.75 mb play
15 Plmenem dskim glaz tvoyi zablistli 2:24 3.3 mb play
16 V plnoch, v sad, u fontna 3:06 4.26 mb play
17 Vshei strsti ya 4:00 5.5 mb play
18 Dimitri! Tsarevich! Dimitri! 3:32 4.86 mb play
19 Teby, teby odn, Marina 2:22 3.25 mb play
20 Stoi, Marina! 1:20 1.83 mb play
21 O tsarvich, umolyyu 3:34 4.9 mb play

Mussorgsky, Modest - Boris Godunov ( Melik-Pashaev - London , Arkhipova , Shulpin , Ivanovsky , Reshetin 1963 , Bolshoi ) - CD2 mp3

Boris Godunov ( Melik-Pashaev - London , Arkhipova , Shulpin , Ivanovsky , Reshetin 1963 , Bolshoi ) - CD2 (9 / 10) - 174
Download