Album Info

The Gaelic Collection (1973-1998)

Artist:
Runrig
Release Date:
1998
Genres:
Folk: Ethnic
Duration & Bitrate:
2:05:19160 Kbs

Tags: download The Gaelic Collection (1973-1998) album, The Gaelic Collection (1973-1998) mp3,
buy The Gaelic Collection (1973-1998), descargar The Gaelic Collection (1973-1998) mp3

Purchase was completed successfully

Check Title Duration Filesize Preview
1 Siol Ghoraidh 5:23 6.2 mb play
2 Na H-Uain A's T-Earrach 3:46 4.36 mb play
3 'ic Iain 'ic Sheumais 6:10 7.1 mb play
4 Mairi 3:02 3.52 mb play
5 Fichead Bliadhna 5:29 6.34 mb play
6 Tir An Airm 4:09 4.81 mb play
7 Abhainn An T-Sluaigh 5:23 6.22 mb play
8 Chi Mi'n Tir 3:30 4.05 mb play
9 Cnoc Na Feille 4:39 5.37 mb play
10 Air A'chuan 5:10 5.96 mb play
11 An Ataireachd Ard 4:28 5.17 mb play
12 Foghar Nan Eilein '78 3:21 3.88 mb play
13 Ribhinn O 5:43 6.59 mb play
14 Pog Aon Oidhche Earraich 5:04 5.86 mb play
15 An Ubhal As Airde 3:49 4.43 mb play
16 Sreadean Na Roinn-Eorpa 5:25 6.24 mb play
17 Alba 4:01 4.65 mb play
18 Fuaim A'bhlair 4:51 5.6 mb play
19 Cearcal A Chuain 3:03 3.54 mb play
20 An Cuiblhle Mor 6:10 7.11 mb play
21 Tir A'mhurain 4:01 4.65 mb play
22 An T-Iasgair 3:23 3.92 mb play
23 An Toll Dubh 1:39 1.94 mb play
24 Ard 6:01 6.94 mb play
25 Thairis Air A'ghleann 3:52 4.47 mb play
26 Meadhan Oidhche Air An Acairseid 4:46 5.51 mb play
27 Cum 'ur N'aire 4:01 4.65 mb play
28 Chi Mi'n Geamhradh 5:00 5.78 mb play

Runrig - The Gaelic Collection (1973-1998) mp3

The Gaelic Collection (1973-1998) (9 / 10) - 174
Download